ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΑΡΓΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ


Μεταφορές παντός τύπου με ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα.
Δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων εμπορευμάτων
Άμεση απόδοση αντικαταβολών.

Δυνατότητα αποθήκευσης εμπορευμάτων.
Ασφαλής μεταφορά φορτίων.
Σύγχρονες εγκαταστάσεις για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.